Poul V. Svane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUL SVANE´s

"LEVENDE"

HJEMMESIDE MED DAGLIGE OPDATERINGER AF SPÆNDENDE INTERESANTE BILLEDER, VIDEOKLIP, HISTORIER OG ANEKDOTER FRA:

MINE 25 ÅR I VERDENS BRÆNDPUNKTERS FRONTLINIER OG BAG FIENDENS LINIER MED NØDHJÆLP SOM HOVED MÅL SOM FIELD OFFICER I IRAK, PROJEKTLEDER I BOSNIEN, KOSOVO, MAKEDONIEN, ALBANIEN, HOSPITALS DIREKTØR I AFGHANISTAN OG SYD SUDAN, LANDE DIREKTØR I KOSOVO, DIPLOMAT I AFGHANISTAN, VALGOBSERVATØR I 7 ØSTEUROPÆISKE LANDE, MENNESKERETTIGHEDS OBSERVATØR I RWANDA, MINISTER RÅDGIVER I BAGDAD, LEJR COORDINATOR I HAITI OG ANDRE MULIGE OG ANDRE VANSKELIGE OPGAVER I AKTIVE KRIGSZONER, BORGERKRIGE OG ANDRE HUMANITÆRE KATASTROFER, IKKE MINDST UFATTELIGT STORE FLYGTNINGE STRØMME - ILLUSTRERET MED ET LILLE UDPLUK AF HISTORIER, JÆVNLIGT OPDATEREDE VIDEO KLIP OG

PHOTOS SOM VISES HER PÅ SIDEN SOM INTRODUKTION TIL:

 

FOREDRAG OG HISTORIEFORTÆLLINGER

 

DU KAN BESTILLE ET FOREDRAG / HISTORIEFORTÆLLING, FRA EMNER INDENFOR

DE HER PÅ SIDEN NÆVNTE PÅ:

POULSVANE@HOTMAIL.COM

Yderligere information på mobil: 53503122

 

 

POUL SVANE´S WEB SITE WILL SOON BE UPDATED

WITH PHOTOS, SMALL VIDEOCLIP AND STORIES FROM:

 

 

MY PREVIOUS 25 YEARS IN FRONTLINES AND BEHIND ENEMY LINES, AS FIELD OFFICER IN IRAQ, PROJECT MANAGER IN BOSNIA, MONTENEGRO, MACEDONIA,ALBANIA, HOSPITAL DIRECTOR IN SOUTH SUDAN, COUNTRY REPRESENTATIVE IN KOSOVO, HOSPITAL DIRECTOR IN AFGHANISTAN, DIPLOMATE IN AFGHANISTAN , ELECTION OBSERVER IN SEVEN COUNTRIES, HUMAN RIGHTS OBSERVER IN RWANDA AND MANY OTHER "IMPOSSIBLE" TASKS IN ACTIVE

WARS ZONES CIVIL WARS AND OTHER DISASTERS, NOT LEAST UNBELIEVEBLY LARGE REFUGEE FLOW, IN THE LAST 25 YEARS WITH A SMALL SELECTION OF STORIES , PHOTOS AND VIDEOCLIPS ON THIS WEB SITE AS INTRODUCTION

 

YOU CAN BOOK A LECTURE/STORRY TELLING WITH A SUBJECT YOU CHOOSE WITHIN THE HERE

MENTIONED ASSIGNMENTS AND CAPACITIES ON:

POULSVANE@HOTMAIL.COM

Further information on mobile: +45 53503122

 

 

 

DER KAN BOOKES FOREDRAG/ FORTÆLLINGER OM NEDENSTÅENDE LANDE OG EMNER

Alle foredrag vil slutte med "lesson learned" og spørgsmål fra tilhørerne for hver individuel mission

 

1# Irak, Irakisk Kurdistans enorme flygtningekrise 1991 - Betingelser, opgaver og udfordrende oplevelser for første hold nødhjælpsfolk udsendt fra Skandinavien efter USAs bombning af Irak.

 

2# Bosnien krigen 1993-1995 - betingelser, opgaver og personlige oplevelser og udfordringer som projekt leder under krigens værste periode i Bosnien

 

3# Rwanda 1996 umiddelbart efter folkedrabet, betingelser, opgaver og personlige udfordrende oplevelser som menneskerettigheds observatør som udsendt af den danske regering

 

4# Kosovo 1998 - betingelser, opgaver og personlige oplevelser som projekt direktør for en lang række nødhjælps projekter på Balkan i månederne forud for, under og efter NATOs bombninger af Serbien og Montenegro

 

5# Kosovo 2002 - 2003 - betingelser, opgaver og personlige oplevelser som Senior Election Officer for OSCE ved Kosovos føste frie valg

 

6# Kosovo 2004 - 2005 som Lande Direktør for Norsk Flygtningeråds Juridiske projekter i regionen mhp hjælp til Kosovo Serbere til at generhverve deres ejendom ved tilbagevenden til Kosovo efter år som flygtning i nabolandende

 

7# Afghanistan 2005 - 2006 - opgaver og personlige meget specielle oplevelser og udfordringer som Hospitals Direktør i Herat i west Afghanistan

 

8# Afghanistan 2006 betingelser, opgaver og personlige oplevelser som Administrativ Attaché på den Danske Ambassade i Kabul under bl.a. tegningekrisen.

 

9# Syd Sudan 2007 - som Hospitals Direktør for et af de største og mest moderne udstyrret hospital i Afrika - opbygning drift - opgaver samt evakuering, betingelser og personlige oplevelser og udfordringer.

 

10# Irak 2008 - 2010 (Baghdad) som rådgiver til den Irakiske Minister for flygtninge på strategi og tiltag samt den Danske Ambassadør i Baghdad flygtningespørgsmål. Betingelser,opgaver og personlige oplevelser med begrænsning grundet livslang tavshedspligt vedr. denne mission.

 

11# Haiti, Port au Prince 2011-2013 som leder af teltlejr, senere kontainerlejr for Røde Kors delegater fra hele verden efter det altødelæggende jordskælv i Haiti 2010

 

 

INDTIL DENNE HJEMMESIDE ER FULDT OPBYGGET, KAN FOREDRAG/HISTORIEFORTÆLLING BESTILLES DIREKTE HOS POUL SVANE

PÅ EMAIL

POULSVANE@HOTMAIL.COM

MOBIL: 53503122

 

HONORARET FASTSÆTTES UD FRA FOREDRAGETS ØNSKEDE LÆNGDE

SEND EN MAIL ELLER RING

MVH

POUL SVANE

 

Lectures and storry telling can be booked directly to me

Poul Svane

poulsvane@Hotmail.com

MOBILE: +45 53503122

 

LECTURES, STORRY TELLING AND FIELD LESSON LEARNED FROM THE VARIOUS MISSIONS STATED BELOW CAN BE BOOKED

 

 

1# Iraq, Iraqi Kurdistans huge refugee crises 1991 - conditions,tasks and personal challanging experiences for the first team of 33 emergency staff redeployed from Skandinavia after USAs bombing of Irak.

 

2# The war in Bosnia1993-1995 - conditions, tasks and personal experiences and challenges with shelling as projekt Director, during the very difficult time of war in Bosnia

 

3# Rwanda 1996 shortly after the Genocide - conditions, tasks and personal experiences as International Human Rights observer deployed by the Danish Government

 

4# Kosovo 1998 - conditions, tasks and personal experiences as project Director for a long range of emergency projects and activities in the Balkans in the Months before, during and after NATOs bombing of Serbia and Montenegro

 

5# Kosovo 2002 - 2003 - Conditions, tasks and personal challenging experiences as Senior Election Officer for OSCE at the first free elections in Kosovo

 

6# Kosovo 2004 - 2005 - as Country Director for Norwegian Refugee Council´s legal projects in the region to help and assist the Kosovo Serbian population to reclaim there property upon return to Kosovo after years as refugees in the neighbouring countries

 

7# Afghanistan 2005 - 2006 - Conditions, tasks and personal experiences as Hospital Direktør in Herat in Western Afghanistan

 

8# Afghanistan 2006 - 2007 - Conditions, tasks and personal experiences as Administrative Attaché at the Danish Embassy in Kabul for exampel during the cartoon drawing crises somewhat limited due to clasified clauses

 

9# South Sudan 2007 - Tasks, conditions and personal experiences as Hospital Direktor for the first and biggest and most modern equipped Referral Hospital in Afrika - construction and operation - eventually evacuation

 

10# Irak 2008 - 2010 (Baghdad) Conditions, tasks and personal experiences as Senior Advisor to the Iraqi Minister for Refugees and internal displaced on strategy and action and advisor to the Danish Ambassador i Baghdad in refugee issues with some needed limitations due to confidentuality clauses re. this mission

 

11# Haiti, Port au Prince 2011-2013 as Coordinator of a huge tented and container camp for Red Cross delegates from all over the world to assist the eartquake victims after the devastating earthquake in Haiti 2010

 

FIELD LESSON LEARNED WILL CONCLUDE ALL SESSIONS INCLUDING Q/A FROM THE AUDIENCE

 

POUL

 

 

Sandstorm in Baghdad